Nyheter

Friday, 24 April 2020
FSC gick framåt i Sverige 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Fler spårbarhetscertifierade företag och fler återförsäljare som vill använda FSC:s varumärke är tecken på att intresset för FSC ökade i Sverige under 2019.


Det framgår av FSC Sveriges verksamhetsberättelse för 2019, ett år då föreningen lagt stor vikt vid att utveckla regler och den egna verksamheten.

Arbetet med att ta fram en ny standard för FSC-skogsbruk i Sverige gick i mål. Ett slutgiltigt standardförslag godkändes av både FSC International och FSC Sverige i slutet av året.

Många har följt arbetet med den nya standarden. Tecken på det är bland annat att antalet besök på FSC:s webbplats och antalet prenumeranter på FSC:s nyhets- och medlemsbrev ökade.

Fler mindre markägare FSC-certifierade sin mark under 2019. Den totala arealen FSC-certifierad skog minskade ändå i Sverige. Det beror främst på att skogen i två av de största FSC-certifikaten såldes under 2019. Huvuddelen av arealen har förts över till nya FSC-certifikat, men en mindre andel har inte omcertifierats.

Intresset för FSC ökade även globalt, det framgår av jämförelsesiffror i verksamhetsberättelsen för FSC Sverige. Läs mer i verksamhetsberättelsen som du kan ladda ner via Downloads.