Nyheter

Thursday, 26 March 2020
FSC-certifierat träkol stärker lokal ekonomi i Namibia

Kolproduktion i Namibia (© FSC International)© FSC International

Återkommande perioder av torka skapar problem för Namibias jordbrukare. Produktion av FSC-certifierat träkol har blivit en alternativ inkomstkälla. Den bidrar dessutom till att hålla undan invasiva arter som påverkar bete och mångfald på den Namibiska savannen.


FSC International har på sin webbplats publicerat en berättelse om lantbrukaren Gideon Kolendi från Namibia. Torkan har gjort att han, liksom flera andra lantbrukare i Namibia, beslutat sig för att satsa på produktion av FSC-certifierad träkol.

Råvara finns tillgänglig, i form av buskar och invasiva trädarter som bereder ut sig på savannen, bland annat för att betestrycket minskat till följd av torkan.

Certifieringen sker via ett gruppcertifikat som inte bara ger stöd för själva certifieringsarbetet, utan också bidrar med ekonomiska garantier.

Genom certifieringsgruppen utbildas Gideon Kolendi och hans anställda om vilka buskar och träd som får avverkas för koltillverkningen och hur träet på bästa sätt kan omvandlas till högkvalitativt träkol.

Endast oönskad vegetation får skördas för koltillverkningen. Det rör sig om taggiga buskar och invasiva trädarter som annars hotar att tränga undan naturligt förekommande savannarter.

Produktionen av FSC-certifierad träkol skapar på så vis en win-win situation i flera dimensioner: den lokala ekonomin stärks, liksom savannens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster i form av biologisk mångfald och bete. Kanske kommer den ”grönaste” grillkolen från Namibia?

Det småskaliga jordbruket i Namibia är i stor utsträckning inriktat på djurhållning.

Läs mer hos FSC International