Nyheter

Wednesday, 25 March 2020
Dispens för nätfällor mot granbarkborre i FSC-skogsbruk

Granbarkborre – Gnagspår efter granbarkborre (© Mostphotos)© Mostphotos

Det finns risk för omfattande angrepp av granbarkborre. Under 2020 har FSC-skogsbrukare i Sverige därför möjlighet att söka dispens för bekämpningsåtgärder. Prövning av dispensansökningar under mars resulterade i att fem FSC-certifikat fick tillstånd att använda nätfällor.


Nätfällorna innehåller lockämnen, men också gifter som tar död på granbarkborren. Det är skälet till att det krävs dispens för att använda fällorna. Grundregeln är att icke-kemiska bekämpningsmetoder ska användas i FSC-skogsbruk.

– Samtliga ansökningar om att använda kemikaliebehandlade nätfällor har godkänts. Näten är förbehandlade med insektsgift. Det underlättar hanteringen och minskar risken för skadliga ämnen i skogen. Det säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig på FSC Sveriges kansli.

FSC Sverige har även fått in ansökningar om att använda insekticidbehandlat virke som fångstfällor och att använda insekticider för att skydda travar med avverkat virke som ligger kvar i skogen.

– FSC Sveriges standardkommitté kommer att ta stöd av experter inför prövningen av dessa ansökningar.

Enligt FSC Sveriges kriterier för att bedöma dispensansökningar måste det tydligt framgå varför det finns behov av särskilda åtgärder. Påverkan på människa och miljö måste minimeras, genom val av bästa möjliga teknik.