Nyheter

Tuesday, 24 March 2020
Publiceringen av nya skogsbruksstandarden har flyttats fram

Publicering och ikraftträdande av den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige har skjutits fram. Möjligheterna att genomföra möten och utbildningar för att förbereda standardövergången påverkas av nuvarande smittskyddsrestriktioner.


Aktuellt beslut i FSC Sveriges styrelse är därför att den nya standarden ska börja gälla från den 1 september. Nytt datum för publicering har satts till den 2 juni. Om omständigheterna kräver det kommer tidpunkterna för publicering och ikraftträdande att prövas igen av styrelsen.

Förskjutningen påverkar inte FSC Sveriges arbete med att ta fram vägledande material. Godkänd standard, men utan formellt publiceringsdatum, finns tillgänglig på FSC Sveriges webbplats. Vägledande material kommer att publiceras efter hand.

Läs mer