Nyheter

Friday, 13 March 2020
Utbrottet av covid-19 och certifieringskontroller

Covid-19 (© Mostphotos)© Mostphotos

Det pågående utbrottet av covid-19 har världen över resulterat i en mängd restriktioner som påverkar möjligheterna att resa och att genomföra möten. Det kan i sin tur få effekter för möjligheterna att genomföra certifieringskontroller på plats.


FSC International har därför beslutat att revisioner på plats kan ersättas av skrivbordsrevisioner i de fall det finns faktiska risker och hinder orsakade av det pågående utbrottet.

Beslutet att ersätta ett platsbesök med en skrivbordsrevision måste grundas på de varningar och restriktioner som meddelats av myndigheter. Det måste också vara möjligt att på ett tillförlitligt sätt genomföra en skrivbordsrevision. Om en revision på plats ersätts med en skrivbordsrevision måste revisionsrapporten innehålla en tydlig motivering.

FSC Internationals Performance and Standad Unit, PSU, har tagit fram ett särskilt dokument för att tydliggöra hur och när det kan vara aktuellt att göra avvikelser från inplanerade på plats revisioner. Dokumentet riktar sig till certifierare och är giltigt till den 31 december 2020.

Läs mer hos FSC International