Nyheter

Tuesday, 24 March 2020
FSC Sveriges föreningsstämma blir digital

Föreningsstämma 2020 (© Mostphotos)© Mostphotos

FSC Sveriges styrelsen har beslutat att FSC:s föreningsstämma den 13 maj ska genomföras digitalt. Skälet är pågående pandemiutbrott.


Ambitionen är att den digitala föreningsstämman bara ska behandla ärenden som inte kräver omfattande diskussioner. Hanteringen av eventuella motioner och den planerade diskussionen om strategisk inriktning och långsiktiga mål för FSC Sverige skjuts på framtiden.

Kallelse till mötet, med information om digital plattform och uppkopplingsmetoder, kommer att skickas ut den 20 april, till medlemmarnas registrerade kontaktpersoner.