Nyheter

Friday, 21 February 2020
Dubbelcertifierad skog - aktuell statistik

Statistiksymbol – Statistikgraf

Totalt 430 miljoner hektar skog i världen är certifierad enlig FSC eller PEFC, varav 18 procent är certifierad enligt båda certifieringssystemen.


FSC och PEFC inledde under 2016 ett samarbete för att skapa större tydlighet i statistiken för skogscertifierad areal i världen. Samarbetet innebär att data som visar andelen dubbelcertifierad areal sammanställs och redovisas årligen. Därmed går det att särskilja den faktiska tillväxten av certifierad areal på global och nationell nivå.

På global nivå ökade den certifierade arealen med totalt sex miljoner hektar mellan 2018 och 2019. Den dubbelcertifierade arealen ökade samtidigt med åtta procent. Sammanlagt är nu 18 procent av arealen certifierad enligt både FSC och PEFC, i 33 olika länder.

Ryssland och Sverige är de länder som haft den enskilt största ökningen av dubbelcertifierad areal. I Sverige är i princip alla certifierad skog dubbelcertifierad, medan andelen i Ryssland ligger runt 40 procent.

Läs mer hos FSC International