Nyheter

Thursday, 30 January 2020
Kommer snart: Skogsbruksstandard 2020

Ny standard för skogsbruk i Sverige (© Mostphotos)© Mostphotos

Förslaget till ny FSC-standard för skogsbruk i Sverige är nu godkänd. Den börjar gälla den 1 oktober 2020.


– Det känns otroligt roligt att vi nu är i mål med det omfattande arbete som lagts ner på att revidera standarden, säger Dennis Kraft, ordförande i FSC Sverige.

FSC International lämnade klartecken för standarden i december 2019. På sitt möte den 28 januari satte även FSC Sverige sin beslutssignatur under dokumentet. Samtidigt togs beslut om när standarden ska publiceras och när den ska börja gälla.

Officiellt publiceringsdatum är satt till den 30 juni i år. Från och med den 1 oktober ska standarden tillämpas av alla som bedriver FSC-certifierat skogsbruk i Sverige.

– Standarden innehåller en hel del nyheter. Representanterna från FSC:s tre kammare är överens om att förändringarna innebär en viktig förflyttning mot ett mer ansvarsfullt bruk av skogen, säger Dennis Kraft.

Förbättringar på flera fronter
Flera av förändringarna bidrar till att standarden kommer att bli lättare att förstå, tillämpa och kontrollera. Kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen har stärkts på flera sätt.

– Den stora utmaningen nu är att få färdigt det material som ska ge skogsbrukare och andra intressenter vägledning för hur det som är nytt i standarden ska förstås och tillämpas, säger Dennis Kraft.

FSC Sverige har skapat en särskild landningssida om den nya skogsbruksstandarden. Där finns redan nu material som beskriver viktiga förändringar, ger svar på frågor och redovisar vilka typer av vägledningsmaterial som kommer att bli tillgängligt i samband med att standarden publiceras.

På webben finns också möjlighet att läsa det standarddokument som godkänts av FSC Sverige och tidigare av FSC International. Dokumentet kommer att vara markerat som ”utkast” fram till det officiella publiceringsdatumet den 30 juni.

Läs mer