Nyheter

Friday, 17 January 2020
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp har avslutat sina gruppcertifikat

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, SSCG, avslutade sitt arbete med skogsbruks- och spårbarhetscertifiering den 1 januari 2020.


SSCG finns kvar som ekonomisk förening, men kommer fortsättningsvis inte att ha någon verksamhet kopplad till certifiering av skogsbruk eller skogsprodukter. Ett 50-tal skogs- och skogsindustriföretag och omkring 400 skogsägare med gruppcertifiering via SSCG har erbjudits att i stället ansluta sig till Pancerts gruppcertifikat för skogsbruk och/eller spårbarhet.

Läs mer hos Pancert och hos SSCG