Nyheter

Thursday, 19 December 2019
Klartecken för skogsbruksstandarden från FSC International

Skogsbruksstandard_framsida

I veckan kom beskedet: Villkoren för ett internationellt godkännande av den uppdaterade, svenska skogsbruksstandarden har uppfyllts. Det innebär att FSC Sveriges styrelse nu kan klubba standarden och fatta beslut om publicering.


Styrelsen kommer att behandla standarden på sitt möte den 28 januari. Beslutet om publiceringsdatum blir betydelsefullt. Den uppdaterade standarden börjar gälla tre månader efter detta datum.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda en smidig övergång till den nya standardversionen. Exempel på viktiga förändringar är att standarden blivit enklare och tydligare – vilket också gav beröm vid den internationella granskningen.

De sociala frågorna, det vill säga aspekter som handlar om skogen som arbetsplats, rekreationsplats och livsmiljö, har fått större utrymme. Standarden innehåller också nya verktyg för att kombinera bruk och hänsyn. Kraven på hänsyn till hotade arter har skärpts och det finns nya regler som syftar till att begränsa storleken på kala ytor när skogen avverkas.

Den version som godkänts av FSC international finns tillgänglig på FSC Sveriges hemsida. Ännu så länge med stämpeln utkast. Styrelsen måste behandla standarden innan utkast-markeringen kan tas bort. Läs mer