Nyheter

Wednesday, 18 December 2019
Behöver reglerna för klagomål revideras?

En översyn av FSC:s system för att hantera klagomål och tvister pågår. Behöver styrande dokument ses över? Ett sånt förslag finns, och den som vill kan tycka om detta i en pågående konsultation.


Skälet till översynen är att många påtalat att det är komplicerat och ofta tar alldeles för lång tid att få ett klagomål behandlat.

Dokumentet som styr hur klagomål mot FSC International, FSC:s nätverkspartners och ASI ska processas är för närvarande mycket formellt (FSC-PRO-01-008). Det konstaterar en grupp som granskat det.

Deras förslag är att dokumentet ska revideras, med målsättningen att göra handläggningen snabbare och mer flexibel. Samt bättre anpassad till de behov olika intressenter har gett uttryck för.

Konsultation om förslaget pågår från 10 december till 31 januari 2020. FSC International vill särskilt gärna få in synpunkter från intressenter med erfarenhet av att lämna eller hantera tvister och klagomål. Processerna för klagomål mot certifierare och certifikatsinnehavare berörs inte av den aktuella konsultationen.

Läs mer hos FSC International.