Nyheter

Wednesday, 18 December 2019
FSC granskar risker förknippade med paulownia

Paulownia (© Mostphotos)© Mostphotos

Ocertifierat virke kan ha blandats in i leverantörskedjorna för trädslaget paulownia. FSC har börjat vidta åtgärder och ytterligare utredningar kommer att genomföras.


Det är Assurance Services International (ASI) som granskat leverantörskedjorna för paulownia. Granskningen har så här långt avslöjat att minst fyra företag köpt ocertifierad paulownia och sedan sålt den vidare som FSC-certifierad.

Tre av företagen har tillfälligt fått sina rättigheter att marknadsföra och sälja FSC-certifierad paulownia indragna. Ett fjärde företag har fått sin varumärkeslicens indragen permanent.

Misstankar om att det förekom fusk i försörjningskedjan för paulownia ledde till att en omfattande och systematisk granskning inleddes i februari i år. Utredningar som involverar andra företag pågår och kan leda till ytterligare åtgärder. Att motverka missbruk av FSC:s varumärke har hög prioritet.

Paulownia är ett samlingsnamn på ett antal snabbväxande lövträdsarter som ursprungligen kommer från Asien. Andra namn är Kejsarträ och Phoneix Tree. Dessa lövträd odlas vanligtvis i plantager i norra Kina. De har på senare år också börjat dyka upp i plantager i Europa, bland annat i Portugal, Rumänien och Tyskland.

Paulownia har ett ljust trä och kan användas i en mängd olika produkter, till exempel i inredningsdetaljer, möbler, trädgårdsmöbler och musikinstrument.

Läs mer hos internationella FSC