Nyheter

Thursday, 21 November 2019
300 000 hektar rysk urskog har fått skydd

Dvina-Pinega reservatet i Archangelsk – Det nya ryska reservatet mellan floderna Norra Dvina och Pinega innehåller 300 000 hektar urskog. (© FSC Ryssland)© FSC Ryssland

I Ryssland finns stora och sammanhängande områden med urskog. Ytan minskar årligen och höga miljövärden går förlorade. Tack vare ett samarbete mellan FSC, WWF, Greenpeace, FSC-certifierade företag och lokala myndigheter har nu ett av de viktigaste urskogsområdena i Archangelsk fått formell skyddsstatus.


Den 1 oktober togs beslut om att avsätta Dvinsko-Pinezhsky State Natural Complex Reserve. Området ligger i Archangelsk-regionen, mellan floderna Norra Dvina och Pinega. I reservatet skyddas över 300 000 hektar urskog. Skogen i området har utvecklats fritt under tusentals år.

För området fanns en avverkningskoncession som involverade FSC certifierade företag. Företagen identifierade de höga miljövärdena och tog beslut om att införa ett moratorium för avverkningar.

Ett brett samarbete för att få ett formellt skydd av skogen initierades mellan de ryska grenarna av FSC, Greenpeace och WWF, sju FSC-certifierade företag och lokala myndigheter i Archangelsk. Det samarbetet har nu alltså har burit frukt.

– Utan FSC skulle dessa skogar ha avverkats, konstaterar Nikolay Shmatkov, verksamhetschef för FSC Ryssland.

Enligt honom innebär reservatsbeslutet också ett tydligt steg framåt i arbetet med att samordna insatserna för att skydda skogar med höga bevarandevärden i hela Ryssland. Koncessioner är tidsbegränsade vilket innebär att urskogar som sparas av FSC-certifierade bolag åter kan bli aktuella för avverkning om koncessionen går över till ocertifierade företag.

Ytterligare åtgärder för att skydda urskog i Archangelsk kommer att vidtas. Det FSC certifierade företaget Titan Group tecknade i augusti i år ett avtal med FSC Ryssland och WWF Ryssland. Syftet med avtalet är att försöka få till stånd reservatsskydd för ytterligare 30 procent av de urskogsarealer som ligger inom bolagets avverkningskoncession i Archangelsk.

Titan Group var ett av de första skogsbolagen i Ryssland som tillsammans med WWF Ryssland genomförde inventeringar för att identifiera intakta urskogsområden inom sin koncession. Totalt har Titan Group för närvarande en koncession som omfattar 5,7 miljoner hektar.

I Ryssland är över 47 miljoner hektar skog för närvarande certifierade enligt FSC:s skogsbruksstandard. Det motsvarar cirka 25 procent av den areal i Ryssland som är upplåten för skogsbruk via avverkningskoncessioner. Omkring 1 miljon hektar urskog skyddas genom de FSC-certifierade bolagens frivilliga avsättningar och ytterligare 8,5 miljoner hektar omfattas av andra bevarandeåtgärder.

Läs mer hos FSC International