Nyheter

Monday, 28 October 2019
Öbergs är ny medlem i FSC Sverige

Sofia Öberg, VD för Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB (© Håkan Ivarsson)© Håkan Ivarsson

FSC Sverige hälsar nya medlemmen Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB varmt välkommen.


Ansökan om medlemskap, undertecknad av företagets VD Sofia Öberg, beviljades i september av FSC Sveriges styrelse.

– Det kändes naturligt att ansöka om medlemskap. FSC är ett bland flera verktyg i den portfölj av ledningssystem vi erbjuder företag som vill arbeta med hållbar framgång.

VD Sofia Öberg förtydligar:
– Vi hjälper företag och andra verksamheter att hantera lagkrav och kundkrav på ett systematiskt och trovärdigt sätt.

Praktiskt består arbetet i att hjälpa företag att förstå vad som krävs för att klara lagkrav eller reglerna i olika miljö-, kvalitets och hållbarhetsstandarder – till exempel FSC:s spårbarhetsstandard.

– Genom att bli medlemmar i FSC kan vi kan skaffa oss en djupare kompetens och etablera nya kontaktytor. I bästa fall kan vi med våra praktiska erfarenheter också bidra till att systemet utvecklas på ett sätt som både är tillförlitligt och hanterligt för deltagarna.

Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB har för närvarande sju medarbetare och ett stort antal kunder spridda över hela Sverige.