Nyheter

Friday, 25 October 2019
Växjö – årets trästad

Geologen – Hela kvarteret Geologen i Växjö har byggts i massivträ. (© Anders Bergön)© Anders Bergön

Växjö är första kommun att få priset Årets trästad. Detta för att Växjö länge arbetat uthålligt, målmedvetet och konkret med att öka träbyggandet.


NTT Woodnet och Stora Enso står bakom det nyinstiftade priset, avsett för en stad som satsar på klimatsmart, långsiktigt och effektivt träbyggande. Växjö har haft ett sådant fokus ända sedan 1990-talet.

Just nu pågår inflyttning i kvarteret Geologen vid Trummens strand i Växjö. Här har företaget GBJ Bygg rest sex hus i massivträ med plats för 144 bostäder. Husen är ritade av arkitektbolaget FOJAB.

Växjös nya station och kommunhus uppförs också med en trästomme. Bygget pågår för fullt, med planerad invigning år 2021.

Användningen av trä i större byggnader har successivt ökat i Sverige sedan 1990-talet. Utvecklingen av komponenter i limträ och korslimmat trä ger tillgång till starka stommaterial som dessutom kan förproduceras. Var tionde ny, större byggnad uppförs idag i trä. Minskad miljöbelastning och kortare byggtid är några av fördelarna.

Läs mer hos Växjö kommun
Läs mer hos Svenskt trä