Nyheter

Wednesday, 23 October 2019
Internationella indikatorer för pesticidanvändning

FSC statement ISO – Meddelande om indragna varumärkeslicenser (© FSC GD)© FSC GD

Nu finns en teknisk arbetsgrupp som ska ta fram internationella indikatorer (IGI) för användningen av pesticider i FSC-systemet.


I gruppen ingår en representant vardera från ekonomisk, miljö och social kammare. Därtill deltar personer med expertkunskap när det gäller revisioner, skogsbruk och standardutveckling. Arbetsgruppen består av totalt sex personer.

Gruppen kommer att driva arbetet med utgångspunkt från FSC:s pesticidpolicy (FSC-Pol-30-001 V2-0). Ambitionen är att arbetet ska vara slutfört under kvartal ett år 2021.

Läs mer på FSC Internationals hemsida