Nyheter

Thursday, 17 October 2019
FSC utvärderar sina kontrollsystem

Trovärdighet (© FSC GD)© FSC GD

Det är av stor vikt att FSC:s kontrollsystem fungerar på ett tillförlitligt sätt. FSC International har nu anlitat en konsult som ska utvärdera potentiella hot.


Utvärderingen sker i enlighet med en motion som antogs av General Assembly 2017 (motion 16). Olika intressentgrupper kommer involveras i arbetet, till exempel ASI, certifierare, FSC-medlemmar och sekretariatet vid FSC International.

Avsikten är också att studien ska fånga upp utvärderingar som gjorts för andra certifieringssystem. Ambitionen är att en slutrapport ska kunna presenteras i början av 2020.
Läs mer på FSC Internationals hemsida