Nyheter

Thursday, 17 October 2019
Nästa revision av P&C kommer att ske under 2024

P&C – Omslag, FSC:s principer och kriterier

På sitt senaste sammanträde beslutade FSC Internationals styrelse att nästa ordinarie revision av FSC:s principer och kriterier ska ske under 2024.


Performance and Standards Unit, PSU, hos FSC International granskade och utvärderade i slutet av förra året behovet av att uppdatera P&C. Granskningsrapporten har även behandlats i en konsultation under årets första månader.

PSU:s rekommendation var att FSC ska avvakta med att påbörja en revision av P&C till åtminstone 2023. Förslaget fick stöd under konsultationen.
Tiden fram till dess krävs bland annat för att det kommer dröja innan det finns praktiska erfarenheter av att tillämpa de nationella skogsbruksstandarder som utvecklats med utgångspunkt från nu gällande P&C.

Gällande P&C (V5-2) antogs under 2015. Ett arbete med att anpassa nationella skogsbruksstandarder denna version av P&C pågår fortfarande.
Läs mer på FSC Internationals hemsida