Nyheter

Monday, 30 September 2019
Nya varumärkesguiden finns nu på svenska

Varumärkesguide på svenska

Den 1 juni 2019 uppdaterades reglerna för företag som inte är certifierade men vill använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. De uppdaterade anvisningar har nu översatts till svenska.


FSC-standarden med regler för varumärkesanvändning (FSC-STD-50-002) ersattes den 1 juni av en ny guide för varumärkesanvändningen: Trademark Use Guide for Promotional License Holders. Främsta syftet med förändringen var att göra det enklare för dem som har, eller vill skaffa en licens för att använda FSC:s varumärken i sin marknadsföring.

Guiden innehåller all information licensinnehavare behöver för att använda FSC:s varumärken i sin marknadsföring. Den innehåller också exempel på hur de som säljer FSC-märkta produkter eller tjänster kan berätta om FSC: exempelvis de positiva effekter FSC-systemet tillför i en produkts livscykel.

FSC Sverige har nu översatt den nya guiden till svenska. Den ersätter den tidigare svenska varumärkeslicensguiden. FSC International noterade för övrigt nyligen att fler än 1 000 organisationer nu har licens för att använda FSC:s varumärken.

Här kan du ladda ner den nya varumärkeslicensguiden på svenska.
Läs mer om förändringarna på svenska
Läs mer om förändringarna hos FSC International