Nyheter

Friday, 27 September 2019
Hurra för skogen!

FSC fredag 2019

Idag är det FSC fredag. Den dag på året då FSC uppmärksammar tillståndet i världens skogar – och hur FSC kan göra skillnad.


Så vad händer då med skogen på vår planet? FN:s skogs- och jordbruksorganisation, FAO, gör regelbundna sammanställningar. Här är några fakta i frågan: Skogstäcket krymper, men i långsammare takt än tidigare. Det beror i stor utsträckning på att arealen med skogsplanteringar ökar. Arealerna med ursprungliga skogsekosystem fortsätter att minska.

Vad innebär detta?
Lokala samhällen, lokala ekonomier och skogslevande växter och djur påverkas negativt där skogen degenererar eller försvinner. Skogens förmåga att leverera förnybara produkter och ekosystemtjänster – till exempel vattenreglering, luftreningen och inlagring av koldioxid – urholkas.

Vad gör FSC?
FSC ger verktyg för ett ansvarsfullt skogsbruk. Ett skogsbruk som tar hänsyn till människor, miljö och ekonomi.

Vad kan du göra?
Välja FSC-märkta produkter.