Nyheter

Thursday, 26 September 2019
FSC fyller 25 år

FSC 25 år (© FSC international)© FSC international

I år det 25 år sedan FSC etablerades som organisation. Det skedde 1994, när FSC öppnade sitt allra första kontor i Oaxaca, Mexiko, med tre anställda.


Sedan dess har mycket hunnit hända. FSC har utvecklats till en global organisation. Omkring 200 miljoner hektar skog är FSC-certifierad och drygt 39 000 spårbarhetscertifierade företag ser till så att varor med ansvarsfullt producerad träfiber kan nå konsumenterna – med FSC:s märke.

Utvecklingen drivs av FSC:s medlemmar, med stöd av 355 anställda vid 50 kontor spridda över fem kontinenter. Över 1 100 organisationer och individer i 90 länder är medlemmar i internationella FSC. 30 av dessa och ytterligare 22 organisationer är medlemmar i FSC Sverige.

Bland FSC:s medlemmar finns representanter för sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen. FSC har ett arbetssätt som ger de olika intressentgrupperna ett likställt inflytande, oavsett hur många medlemmar som representerar respektive intresse.

Systemet är unikt och i linje med vad FSC:s grundare ville åstadkomma: ett frivilligt och marknadsdrivet system för att utveckla ansvarsfulla skogsbruksmetoder, i processer som ger ett likställt inflytande för representanter från de tre hållbarhetsdimensionerna.

Jubileumsåret uppmärksammades särskilt i samband med ett regionalt FSC-möte i Cancun, Mexiko den 25 september. Kim Carstensen, generalsekreterare för FSC International konstaterade då att FSC har mycket att fira: inte minst att systemet utvecklats till den globalt sett mest betrodda lösningen för hållbar skogsförvaltning.

Men mer kan göras för världens skogar och inom FSC pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete. Alla standarder ska revideras med jämna mellanrum. En ny svensk skogsbruksstandard har nyligen förhandlats fram. Kraven på hänsyn till miljö och sociala förhållanden har förtydligats och höjts.

På internationell nivå pågår ett omfattande arbete med att introducera digitala lösningar. Detta för att utveckla och effektivisera FSC:s kontroll- och övervakningssystem. Syftet är att göra systemen tillförlitliga och samtidigt mindre kostsamma för certifierade företag. Flera projekt för att göra det enklare för privata skogsägare att ansluta sig till FSC pågår också.

Läs mer hos FSC International
Läs mer om FSC Sverige
Se vår film om FSC
Ansök om medlemskap