Nyheter

Friday, 06 September 2019
Falcon har börjat flyga

Falcon – Falcon - ett nytt registerverktyg (© FSC GD)© FSC GD

FSC:s nya verktyg Falcon är nu tillgängligt för nedladdning. Syftet är att underlätta registerhanteringen i FSC-certifierade företag. Verktyget kan installeras i företagsegna IT-system.


Falcon gör det möjligt att ange transaktionsdata snabbt och i rätt format. Den stora fördelen är att information som ska vidarebefordras till revisorer får rätt format från början. Det reducerar tid och kostnader för alla parter.

Användningen av Falcon är frivillig. Mer information om hur verktyget fungerar och en användarhandbok finns här.

Falcon kan laddas ner från plattformen https://falcon.fsc.org/ Länken leder till en sida där du kan skapa en användarprofil.

Kontakta FSC via support at fsccredibility.zendesk point com om du har frågor eller behöver hjälp med en installation.

Läs mer på FSC Internationals webbplats.