Nyheter

Thursday, 29 August 2019
Ny spårbarhetsutbildning på webben

Spårbarhet

FSC International har tagit fram en utbildning som täcker FSC:s spårbarhetsstandard (FSC-STD-40-004) inklusive kompletterande, normativa dokument.


Utbildningen riktar sig till två huvudgrupper: personal och konsulter som arbetar för certifierade företag, och revisorer. För revisorerna finns, utöver gemensamma kursavsnitt, en särskild del som handlar om ackrediteringskrav.

Att ta del av utbildningen kostar för närvarande 95 € per person. Den kan genomföras med hjälp av FSC Internationals utbildningsplattform på webben. Den som klarar ett erforderligt antal frågor efter kursen kan få ett kursbevis.

Kursen finns för närvarande på engelska och tyska. Dock finns ännu ingen tysk version av den del som är avsedd för revisorer.

Läs mer på FSC Internationals webbplats