Nyheter

Thursday, 29 August 2019
Fokus på renskötande samer i Sverige

Renskötsel

Renskötande samer är viktiga intressenter i FSC. Berättelser om deras liv och situation finns just nu exponerade i nyhetsflödet på FSC Internationals webbplats.


Hur och när klimatförändringarna kommer att påverka människor och samhällen är ett laddat diskussionsämne. Men klart är att klimatet redan har förändrats på ett påtagligt sätt i de arktiska områdena. Det påverkar villkoren för renskötseln och är en viktig komponent i berättelserna om situationen för svenska, renskötande samer.

Ett exempel: instabila väderförhållanden, med omväxlande perioder av stark kyla och plusgrader är något nytt i norr och påverkar på många sätt förutsättningarna för renskötseln. Snöytan förvandlas till en isskorpa som renarna inte kan ta sig igenom i sökandet efter mat. Hjordarnas val av vandringsleder påverkas och bristen på mat kan också leda till att djuren blir sjuka eller att hjordarna splittras och. Djur som kommer på avvägar blir lättare offer för exempelvis rovdjursattacker.

Detta sammantaget har gjort de renskötande samernas arbete svårare, tyngre och mer konfliktfyllt. Men samtidigt finns en stark önskan att föra de samiska traditionerna vidare, det framgår av berättelserna.

Och som det står i eftertexten: berättelserna är inte myter och det är inte heller klimatförändringarna.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.