Nyheter

Thursday, 29 August 2019
Nytt upplägg lanseras på FSC Internationals webbplats

Ny webbplats

I samband med lanseringen uppmärksammas FSC:s 25-årsjubileum. Det nya upplägget ska göra det lättare för dem som är engagerade i världens skogar att hitta matnyttig kunskap och delta i FSC:s arbete.


I det nya upplägget finns bland annat en ny kartfunktion som i realtid visar FSC-certifierad skogsareal och antalet spårbarhetscertifierade företag globalt. Det finns också möjlighet att zooma in kartan på landnivå och att göra jämförelser mellan olika länder.

Nytt är även att det på startsidan finns olika ingångar för olika besökskategorier. Detta för att det ska gå snabbare att hitta fram till relevant information. Via startsidan går det också enkelt att hitta berättelser som visar hur FSC bidrar till ett ansvarsfullt bruk av världens skogar och projekt som ska bidra till att utveckla och stärka FSC som global organisation.

FSC Sverige kommer under 2020 att uppdatera sin webbplats på ett likartat sätt.

Läs mer på FSC Internationals webbplats