Nyheter

Tuesday, 27 August 2019
Ytterligare FSC-certifierade grillkolsleverantörer i Ukraina har suspenderats

FSC:s omfattande granskning av leverantörskedjorna för grillkol har resulterat i att ytterligare varumärkeslicenser har dragits in – denna gång totalt elva stycken, samtliga i Ukraina.


Berörda företag får tills vidare inte handla med FSC-märkt grillkol. FSC arbetar med att få bort produkter som sålts av dessa företag och med att informera de återförsäljare som berörs.

För att få tillbaka sina varumärkeslicenser och behålla sina spårbarhetscertifikat måste de elva företagen skapa en bättre kontroll över sina leverantörskedjor och tillhandahålla tillförlitliga bevis på att det verkligen har skett.

Läs mer på FSC Internationals hemsida