Nyheter

Friday, 23 August 2019
Konsultation om ett utkast till FSC-policy för markomvandling

Konsultation (© FSC GD)© FSC GD

Syftet med policyn är att tydliggöra FSC:s syn på aktiviteter som lett till, eller leder till markomvandling.


Begreppet markomvandling (conversion) förekommer i olika delar av FSC:s regelverk. Det finns behov av att anpassa begreppsanvändningen så att den blir tydlig och konsekvent och det är här policyn kommer in. Syfte är att fastställa övergripande regler för markomvandling och tydliggöra under vilka omständigheter skogar där markomvandling skett kan bli FSC-certifierade.

Policyn ska också definiera principer för hur tidigare genomförd markomvandling kan kompenseras, och beskriva mekanismer för detta.

Det går att lämna synpunkter på policy-utkastet fram till den 30 september. På ett timslångt webbinarium den 17 september finns möjlighet att få mer information och att ställa frågor om policyn.

Läs mer om policyn
Läs mer om webbinariet