Nyheter

Thursday, 15 August 2019
Råvaran i FSC-märkt grillkol kommer från kontrollerade källor

Grillkol (© Mostphotos)© Mostphotos

FSC har god koll på råvaruinnehållet i FSC-certifierat grillkol. Ett omfattande arbete för att följa upp misstankar om råvarufusk har nyligen genomförts. Fusk har avslöjats och fuskande företag har förlorat rätten att använda FSC:s märke.


Granskningen inleddes i början av 2017. Då jämfördes de volymer FSC-certifierat grillkol som köptes in respektive såldes vidare av stora aktörer på den europeiska marknaden. Flera fuskare hittades och totalt 21 FSC-certifierade företag förlorade sina rättigheter att förmedla FSC-märkta grillkolsprodukter. De hade sålt större volymer FSC-märkt kol än de köpt in.

En granskning av WWF i Tyskland under 2017 indikerade att det fanns tropiskt timmer i FSC-märkt grillkol från FSC-certifierad skog i Europa. För att följa upp misstankarna gjordes under 2017 och 2018 volymkontroller, fiberanalyser och fysiska besök i produktionsanläggningar.

Granskningen visade att företaget Dancoal, en stor grillkolsleverantör med anläggningar i Polen, inte klarat att hålla isär sina lager med ocertifierat och FSC-certifierat grillkol. Materialen hade blandats vilket förklarade förekomsten av trälkol från tropiskt timmer i FSC-certifierade förpackningar.

Dancoal fick 2018 sina rättigheter att marknadsföra och sälja FSC-certifierat grillkol indragna. Förbudet hävdes under 2019, efter att Dancoal vidtagit omfattande åtgärder för att eliminera riskerna för sammanblandning. Förbättringsåtgärderna har granskats och godkänts av en oberoende part.

Tilltron till FSC:s systemet är stort. Miljömärkena Bra miljöval och Svanen tar stöd av FSC i sina råvarukriterier för grillkol. Träråvaran ska komma från FSC-certifierade källor och vara spårbar enligt FSC:s spårbarhetsstandard.

Läs mer hos internationella FSC:
https://fsc.org/en/news/implementation-transaction-verification-and-fibre-testing-charcoal-supply-chain
https://fsc.org/en/news/fsc-conducts-investigations-charcoal-producers
https://fsc.org/en/news/fsc-suspends-dancoal-certificate-following-sourcing-violations
https://fsc.org/en/news/fsc-lifts-suspension-dancoal-certificate