Nyheter

Friday, 28 June 2019
Mark från Bergvik Skog går till nya FSC-certifikat

Bergvik Skog (© Mostphotos)© Mostphotos

I slutet av maj blev affären klar: Bergvik Skog Väst och Bergvik Skog Öst delas upp på åtta nya ägare. Stora Enso övertar den enskilt största arealen, 1,4 miljoner hektar.


Den skogsareal som fördes från Stora Enso till Bergvik Skog Väst för 15 år har genom uppgörelsen återförts till Stora Enso. Samma gäller för BillerudKorsnäs som i slutet av maj köpte tillbaka hela skogsinnehavet i Bergvik skog öst, sammanlagt närmare 320 000 hektar.

De nybildade skogsbolagen Kopparfors Skogar AB, Hällefors Tierp Skogar AB och Gysinge skog AB har genom uppdelningen av Bergvik Skog Väst fått 283 000, 100 000 respektive 60 000 hektar av skogen. Mindre arealer har gått till AB Karl Hedin, Persson Invest AB och Tham Invest AB.

Skogen kommer genom de större skogsägarna att fortsätta vara FSC-certifierad. Stora Enso har FSC-certifierat skogen från Bergvik i sitt befintliga gruppcertifikat. Ambitionen på något års sikt är att skaffa ett eget certifikat för Bergvik-arealen.

Gysinge skog AB har också anslutit sig till Stora Ensos gruppcertifikat, medan Kopparfors och Hällefors Tierp Skogar har valt att ansluta sina skogsinnehav till Prosilvas gruppcertifikat för FSC.

Certifikatet för Bergvik öst har tagits över av BillerudKorsnäs skog. Så kommer det att förbli, trots att BillerudKorsnäs i juni sålde huvuddelen av skogen vidare till pensionsföretaget AMF. BillerudKorsnäs kommer att sköta skogen och kan därför stå kvar som certifikatsinnehavare.

Läs mer om affären hos Bergvik skog