Nyheter

Wednesday, 19 June 2019
Fortsatt positiv marknadsutveckling för FSC

Marketsurvey (© FSC GD)© FSC GD

FSC:s marknadsundersökning för 2018 har nyligen publicerats. Ovanligt många har deltagit. Den visar att tillgången till och efterfrågan på FSC-produkter fortsätter att öka.


FSC genomför varje år en global marknadsundersökning bland företag som är FSC-certifierade eller använder sig av FSC:s varumärkeslicens. Denna gång deltog 4 000 certifikatsinnehavare och 133 innehavare av varumärkeslicenser.

I det stora hela upplever de flesta certifikatsinnehavarna att FSC ger affärsmässiga fördelar, framförallt genom möjligheten att leva upp till kundernas efterfråga. Tillgången till och efterfrågan på FSC-produkter fortsätter att öka. De som deltog i undersökningen gör bedömningen att den positiva trenden kommer att hålla i sig även under 2019.

Läs mer på internationella FSC:s hemsida.