Nyheter

Thursday, 20 June 2019
Dispens för åtgärder mot granbarkborre prövas av FSC Sverige

Förra årets torra och varma sommar ledde till stora angrepp av granbarkborre. Farhågor finns om stora angrepp även i år. FSC Sverige har därför öppnat möjlighet för FSC-skogsbrukare att under 2019 söka dispens för att använda kemikalier mot granbarkborre.


Grundregeln är att kemikalier inte ska användas i FSC-skogsbruk. Dispensansökningar för att använda kemikalier mot granbarkborre under 2019 måste göras individuellt och kommer att prövas mot bedömningskriterier som upprättats av FSC Sverige.
En dispensansökan ska:

  • Tydligt redovisa varför det finns behov av särskilda åtgärder
  • Innehålla en beskrivning av andra vidtagna motåtgärder och hur kemiskt behandlade fällor kan komplettera dessa.

Dispensansökan ska dessutom visa att vald metod är både funktionell och skonsam samt beskriva hur risker för människor och miljö hanteras. Det finns även krav på en plan för att följa upp användning och effekter av fällor.

Sex ansökningar för att använda kemiskt behandlade nätfällor har beviljats av FSC Sverige under våren 2019. Ytterligare ansökningar kan komma in om situationen förvärras. 12 svenska certifikatsinnehavara har bett FSC International att under 2019 lämna tillstånd för användning av cypermetrin, ett ämne som finns på FSC:s internationella lista över högriskkemikalier.

Bakgrunden är att skogsägarna vill skapa beredskap för att ta till mer drastiska metoder om nätfällor och andra alternativa metoder inte ger tillräckliga resultat. Cypermetrin kan användas för att för skapa giftiga virkesfällor och skydda rundvirke som staplats upp inför uttransport ur skogen.

Att FSC International godkänt ansökan innebär inte att ämnet får användas i svenskt FSC-skogsbruk. FSC Sverige fattar beslut, efter ansökan om dispens. Alla bedömningar kommer att göras enligt de bedömningskriterier som tagits fram.

För mer information kontakta Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig,
Läs mer om bekämpningsmetoder mot granbarkborre: I tidigare nyhet hos FSC-Sverige
Hos Skogsstyrelsen