Nyheter

Monday, 03 June 2019
Totalstopp för kemiskt skydd mot snytbagge i FSC skogsbruk

Snytbagge (© Claes Hellqvist)© Claes Hellqvist

FSC skogsbruk ska inte använda kemiska bekämpningsmedel. Vid akuta skadehot finns möjlighet att söka dispens, men fortsättningsvis kommer inga dispenser för att använda kemiska skydd mot snytbagge att lämnas. Det finns mekaniska alternativ.


– Det här är mycket glädjande för de skogsarbetare i Sverige som tack vare FSC:s beslut får en bättre arbetsmiljö. Det är också ett viktigt steg i GS-fackets långsiktiga arbete med att fasa ut kemiskt behandlade plantor ur svenskt skogsbruk, säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS, facket för skogs-, trä och grafisk bransch.

Lyckad utfasning
Redan 2010 tog FSC Sverige ett principbeslut om utfasning av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge i FSC-skogsbruk. GS var en pådrivande part och Sveaskog har via Svenska skogsplantor bidragit till utvecklingen av mekaniska alternativ.

Under en övergångsperiod kunde dispens sökas årsvis, under förutsättning att de som ansökte också redovisade en plan för utfasning av kemiskt behandlade plantor.

Nu syns resultaten: Användningen av kemiskt behandlade plantor i FSC-skogsbruk sjönk mellan 2010 till 2018 från 47 till 5 procent. Mekaniska skydd har utvecklats och tillverkas nu i en omfattning som täcker FSC-skogsbrukets behov. De dispenser som beviljats under senare år har framförallt gällt punktbehandling i enskilda bestånd som varit utsatta för angrepp.

Ja till motion om totalstopp
Den lyckade utfasningen är bakgrunden till GS-fackets och Sveaskogs motion till FSC Sveriges föreningsstämma 2019: Att FSC inför planteringssäsongen 2020 helt ska sluta lämna dispens för kemiskt snytbaggeskydd. Föreningsstämman sa ja till motionen.

– Det är mycket tillfredställande att det här beslutet nu är på plats, säger Per-Olof Sjöö. Ända sedan skogsarbetarförbundets tid har frågan om det giftfria skogsbruket varit en facklig hjärtefråga och när GS-facket bildades tog vi den stafettpinnen vidare.