Nyheter

Wednesday, 29 May 2019
Dancoal har fått tillbaka sin varumärkeslicens

FSC statement ISO – Meddelande om indragna varumärkeslicenser (© FSC GD)© FSC GD

Företaget har vidtagit ett antal förbättringsåtgärder och FSC anser nu att Dancoal har tillförlitliga system för att på ett trovärdigt sätt hantera FSC-certifierat material i sin tillverkningskedja.


FSC har det senaste året lagt ner ett omfattande arbete på att granska leverantörskedjorna för FSC-certifierat träkol. Granskningen ledde till att Dancoal fick sin varumärkeslicens för grillkol indragen förra året, på grund påvisade brister i företagets volymkontroller.

Ett antal åtgärder har vidtagits och FSC anser nu att Dancoal har system för att på ett trovärdigt sätt hantera FSC-certifierat material i sin tillverkningskedja. Bland annat har metodiken för volymkontroller förbättrats. Den nya metodiken har granskats och godkänts av certifierare och ASI.

Läs mer på internationella FSC:s hemsida


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229