Nyheter

Wednesday, 29 May 2019
Stora byggprojekt i London tar stöd av FSC:s projektcertifiering

South Bank Palace (© Canary Wharf group)© Canary Wharf group

En gigantisk omvandling av Londons gamla hamnområden – the Docklands – pågår. Flera av de större byggprojekten har certifierats enligt FSC:s projektstandard. Ett bra sätt att ta ansvar och att också kunna visa det anser projektörerna.


FSC i Storbritannien har publicerat en kort video som beskriver hur Canary Wharf Group arbetar med projektcertifiering. Det rör sig om skyskrapor och andra stora byggnader med fasader av stål och glas, men där stora mängder virke används inomhus, ett viktigt motiv för projektcertifieringen.

Styrelseordförande och VD för Canary Wharf Group anser att projektcertifieringen stärker gruppens möjligheter att på ett trovärdigt sätt verifiera ambitionerna att bygga på ett hållbart sätt – och också att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

Vill du veta mer?
Här en länk till en video på Youtube som beskriver Canary Wharf Groups arbete.
Läs mer i FSC Sveriges faktablad om projektcertifiering.