Nyheter

Thursday, 25 April 2019
Skogsbruksstandard för mindre markägare

SLIMF-standard

Tidsplanen för att uppdatera den svenska skogsbruksstandarden för mindre markägare har förskjutits.


Gruppen som utsetts att förhandla fram standarden har haft svårigheter med att föra processen framåt. Det beror bland annat på att det pågår flera internationella processer som kan komma att påverka hur den svenska anpassningen bäst ska göras.

Styrelsen för FSC Sverige fattade i mars därför beslut om att ge kanslipersonalen i uppdrag att ta fram förslag till ny process och ny tidsplan tillsammans med FSC International.

Läs mer om det internationella arbetet på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229