Nyheter

Wednesday, 10 April 2019
FSC Sverige nominerade till Miljömålspris

Miljömålspris 2019 (© Mostphotos)© Mostphotos

Naturvårdsverket uppmärksammar och belönar i år ambitiöst och framgångsrikt miljöarbetet med ett Miljömålspris. FSC Sverige har nominerats till priset i en av tre kategorier.


Miljömålen fyller i år 20 år. Ett fortsatt arbete och engagemang krävs för att de ska uppnås, och det är skälet till att Naturvårdsverket nu instiftat Miljömålspriset.

Priset delas ut i tre kategorier: uthållighet och långsiktighet, mod och tempo samt årets inspiratör. En jury har valt ut de tre bästa kandidaterna i varje kategori.

FSC Sverige har nominerats till miljömålspriset i kategorin uthållighet och långsiktighet. Det delas ut för miljöarbete som med beslutsamhet utförts under lång tid och gett mycket goda resultat.

Så här beskriver Naturvårdsverket FSC:s bidrag till miljömålet levande skogar: Sedan den första svenska FSC-standarden kom till 1996 har det FSC-certifierade skogsbruket bidragit till att förbättra en rad miljöindikatorer i skogen såsom död ved, skyddet av nyckelbiotoper och utfasning av kemikalier inom skogsbruket.

Kandidater för priset i kategorin uthållighet och långsiktighet är utöver FSC Sverige även förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Vem som blir slutsegrare i respektive kategori kommer att meddelas på Miljömålsdagarna i Karlskrona den 14 maj. Sju representanter från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor sitter i juryn för Miljömålspriset.

– Det känns väldigt roligt och också viktigt för våra intressenter att det mångåriga arbetet med att utveckla svenskt skogsbruk i en hållbar riktning får uppmärksamhet. Det säger Lena Dahl, verksamhetschef för FSC Sverige.

Läs mer om priset och kandidaterna hos Naturvårdsverket.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229