Nyheter

Thursday, 04 April 2019
Holländska postkodlotteriet stöttar FSC:s utveckling av digitala lösningar

FSC IC-bidrag (© FSC GD/Arturo Escobar)© FSC GD/Arturo Escobar

FSC International har fått en miljon euro i bidrag från holländska postkodlotteriets fond. Pengarna delades ut under en välgörenhetsgala i Amsterdam i början av mars.


Bidraget kommer att användas i internationella FSC:s arbete med att utveckla FSC-systemet i linje med den globala strategin. Där ingår bland annat arbetet med att utveckla digitala lösningar som kan stärka FSC-systemets trovärdighet, och också göra det billigare och enklare att delta.

Exempel på teknikområden som kommer att undersökas och testas i samspel med olika intressenter är möjligheterna att etablera blockkedjor, nya tekniker för att verifiera fiberursprung och nya plattformar för att koppla samman konsumenter och leverantörer av FSC-produkter. FSC International välkomnar de parter som vill delta i denna innovativa utvecklingsresa.

Läs mer om bidraget på internationella FSC:s hemsida.
Läs mer om arbetet med att digitalisera FSC.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229