Nyheter

Tuesday, 02 April 2019
Svenska skogsplantor slutar med kemiskt snytbaggeskydd

Snytbagge. (© Claes Hellqvist, SLU.)© Claes Hellqvist, SLU.

Från och med våren 2020 kommer företaget inte längre att leverera kemiskt behandlade plantor från de egna plantskolorna.


Skälet är att Svenska skogsplantor utvecklat ett fullgott, mekaniskt alternativ – vilket visats under 15 år av forskning och praktisk användning. Svenska skogsplantor har sedan 2010 levererat över 300 000 plantor med mekaniskt skydd. Skydddg mot snytbaggens gnagande skapas genom att plantorna behandlas med en blandning av lim och sand.

FSC:s regler tillåter inte kemiska bekämpningsmedel i skogen. FSC har därför varit en drivande part i arbetet med att få fram icke kemiska snytbaggeskydd.

Under en utfasningsperiod har det funnits möjlighet för FSC-certifierat skogsbruk att söka dispens för att använda kemiskt behandlade plantor. De som fått dispens har också varit tvungna att redovisa en plan för utfasning av kemiska skydd.

Läs mer i Svenska skogsplantors pressmeddelande.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229