Nyheter

Wednesday, 30 January 2019
Svenskt ordförandeskap i FSC:s internationella styrelse

Hans Djurberg

Under sitt sista år som ledamot i styrelsen för internationella FSC träder Hans Djurberg in som styrelseordförande. Ett uppdrag han med glädje tar sig an.


– Jag känner mig både inspirerad och ödmjuk inför uppgiften, säger Hans Djurberg.

Hans Djurberg är ansvarig för hållbarhetsfrågor inom SCA:s affärsområde skog och har under snart två mandatperioder representerat ekonomisk kammare i FSC:s internationella styrelse. Uppdraget som styrelseordförande är ettårigt och startar i januari 2019.

– FSC och styrelsen strävar alltid efter konsensusbeslut och som ordförande är det mitt jobb att skapa förutsättningar för effektiva beslut i en rad komplicerade och strategiskt viktiga frågor.

Utöver att delta i årets tre styrelsemöten kommer Hans Djurberg att som ordförande ingå i styrelsens arbetsutskott.

– Vi kommer fortsatt arbeta enligt de riktlinjer medlemmarna uttryckt i den globala strategin. FSC ska bli en modigare, starkare och mer effektiv organisation.

Hans Djurberg hoppas bland annat att styrelsen under detta år ska kunna enas om en övergripande tolkning av vad ett riskbaserat arbetssätt kan innebära för FSC.

– FSC:s arbetsinsatser behöver riktas tydligare mot de områden där de gör störst nytta och mindre mot områden där riskerna för skog och människor är små, förtydligar han.

Hans Djurberg efterträder Rulita Wijayaningdyah från Indonesien som ordförande i styrelsen. Den består av fyra ledamöter från ekonomisk kammare, miljökammare respektive social kammare, det vill säga 12 personer.