Nyheter

Thursday, 24 January 2019
Nytt verktyg ska underlätta kontrollen av materialflöden

Falcon – Falcon - ett nytt registerverktyg (© FSC GD)© FSC GD

Falcon är namnet på ett nytt FSC-verktyg som ska underlätta registerhanteringen för FSC-certifierade företag. Verktyget kan installeras i företagsegna IT-system och kommer att finnas tillgängligt från februari 2019, för frivillig användning


Tillverkning och försäljning av FSC-certifierade produkter förutsätter spårbarhet. Spårbarhetscertifierade företag ska föra register över underleverantörer, levererade volymer och sålda produkter.

Registreras allt rätt från början kan de årliga kontrollerna genomföras smidigt och den information som efterfrågas för FSC:s övergripande kontroll av materialflöden kan också vidarebefordras snabbt och effektivt.

Men det har visat sig att brister i CoC-certifierade företags registerhantering förorsakat ett tidskrävande merarbete i samband med revisioner. Därför har Falcon kommit till.

Falcon kan kontrollera så att rätt data fylls i på ett korrekt sätt i ett Excel-baserat register. Falcon kan också användas för att göra volymsummeringar, som underlag för kontroll av volymbaserade FSC-certifikat.

Till skillnad från FSC:s nuvarande och molnbaserade lösning för registerhantering, Online Claims Platform (OCP), kommer användarna att kunna installera Falcon lokalt och därmed inte behöva ladda upp registerdata utanför det egna företagets brandväggar.

En beta-version av Falcon kommer att lanseras under februari 2019. OCP kommer att avvecklas i maj, men vara i full funktion fram till dess.

Läs mer på internationella FSC:s hemsida


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229