Nyheter

Wednesday, 23 January 2019
Trä kan bli tyg på nytt sätt

Trä-textil (© Mostphotos)© Mostphotos

Kemiingenjören Lars Stigsson startade år 2014 en spännande resa tillsammans med Ikea och H&M: att utveckla en ny metod för att göra tyg av träfiber. Ett steg mot en kommersialisering har tagits genom att Stora Enso anslutit sig till projektet.


Resultaten av utvecklingsarbetet så här långt är lovande. Den nya metoden kräver mindre energi, mindre fibrer och mindre kemikalier jämfört de metoder som idag används för att göra tyg av trä (exempelvis viskos). Enligt uppgift ger den nya metoden också ett tyg som är mer bomullslikt än andra träfiberbaserade tyger.

Ett steg närmare en industriell produktion togs före jul. Då anslöt sig skogsbolaget Stora Enso till utvecklingsbolaget Tree of Textile.. Projektets parter ska nu gemensamt bygga en anläggning för att testa metoden i lite större skala. Demonstrationsanläggningen kommer att byggas vid någon av Stora Ensos fabriker i Norden. De fyra parterna kommer att vara likställda delägare.

Ambitionen är att inom en inte alltför avlägsen framtid få igång en kommersiell tillverkning av tyg som uppfyller högt ställda hållbarhetskrav. Tyget kommer att ha en resurssnål tillverkningsprocess och innehålla förnyelsebar råvara.
Både IKEA och H&M har tydligt tagit ställning för FSC i sina försörjningskedjor för trä- och träfiberbaserade material.

Läs mer hos Ny Teknik


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229