Nyheter

Wednesday, 16 January 2019
Tyck till om kommande uppdatering av P&C

Entreprenörscertifiering inom FSC (© FSC GD)© FSC GD

Nu finns förslag på att nästa ordinarie revision av FSC:s principer och kriterier (P&C) ska inledas under 2023. FSC:s intressenter inbjuds att lämna synpunkter på granskningen som ger underlag för förslaget.


Det är Performance and Standard Unit, PSU, som på uppdrag av internationella FSC:s styrelse sett över behovet av att uppdatera P&C. Deras granskningsrapport är klar och det finns möjlighet att lämna synpunkter på den under perioden från 15/1 2019 och 50 dagar framåt.

PSU:s huvudförslag är att FSC ska avvakta med att påbörja en revision av P&C till 2023. Tiden fram till dess krävs av flera skäl.

Arbete med att anpassa nationella skogsbruksstandarder till gällande P&C pågår fortfarande. Därför kommer det att dröja ytterligare en tid innan det finns praktiska erfarenheter av att tillämpa de nationella skogsbruksstandarder som utvecklats med utgångspunkt från nu gällande P&C.

Bedömningen är att det är viktigt att ha tillgång till dessa erfarenheter när det på nytt är dags att revidera P&C.

Granskningsrapporten finns publicerad på FSC:s Consultation Platform


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229