Nyheter

Thursday, 20 December 2018
FSC och Stora Enso ingår strategiskt samarbete

Samarbete för ansvarsfullt skogsbruk (© Mostphotos)© Mostphotos

FSC och Stora Enso har undertecknat ett internationellt avtal om ett långsiktigt, strategiskt samarbete för att utveckla och främja ett hållbart skogsbruk.


I dag offentliggjordes det nya samarbetsavtalet, som syftar till att öka FSC-certifieringen av framförallt små och medelstora privata skogsägare i Norden, Baltikum och resten av Europa. Målet är att öka utbudet av FSC-certifierat virke. Samarbetet kommer att göra FSC-certifieringen av privata skogsägare mer tillgänglig, enklare att implementera och lättare att synliggöra i de värdekedjor där Stora Enso verkar. Samarbetet kommer att pågå i tre år med start i januari 2019.

För Sveriges del kommer inga projekt att startas under nästa år, men det kan bli aktuellt för 2020 – 2021.

Läs mer om samarbetet på FSC Internationals hemsida, eller i Stora Ensos pressmeddelande.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229