Nyheter

Wednesday, 19 December 2018
Framgångsrikt Östersjöprojekt

Svart stork (© Achim Prill/Mostphotos)© Achim Prill/Mostphotos

Svenska FSC har stärkt samarbetet med de baltiska och nordiska FSC-kontoren och utvecklat FSC som en plattform för intressenter i Östersjöregionen. Särskilt fokus har varit införandet av EU:s art och habitatdirektiven, inklusive fågeldirektivet, inom skogsbruket.


Projektet som pågått mellan 2016 - 2018 och som nu avslutats, har resulterat i en rad olika framsteg. Bland annat har det lett till ett en ökad kunskap om FSC och direktiven och på vilka sätt direktiven kan vara implementerade.

Syftet med projektet var att arbeta med ansvarsfullt skogsbruk och främja vårt samarbete, och utveckla FSC som plattform. Fokusområde har varit införandet av EU:s art och habitatdirektiv, inklusive fågeldirektivet, inom skogsbruket och i FSC:s regelverk i respektive land. Direktiven är implementerade på olika sätt i olika länder. Kunskapen om hur de är implementerade och hur nationella FSC-standarder relaterar till direktiven är viktig kunskap för både myndigheter och intresseorganisationer.

En het fråga
Direktiven och dess införanden är en het fråga som ofta leder till debatt. Även inom Östersjösamarbetet debatterades frågan, dels på nationell nivå och vid ett antal internationella möten, där även representanter för BirdLife och naturvårdsmyndigheter i de respektive länderna bjöds in.

För att kunna vara en bra plattform för diskussion mellan olika intressenter, bestod en del av projektet i att få ökade kunskaper i att genomföra och driva möten på ett effektivt sätt. För att möta detta genomfördes en träning i facilitering.

Projektet har finansierats av Svenska Institutet.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229