Nyheter

Wednesday, 19 December 2018
Förslag på ny standard skickad till FSC International

Ny standard

Den 14 december skickade Svenska FSC in det nya förslaget på FSC-standard för skogsbruk i Sverige till FSC International. Arbetet som pågått under flera år och som engagerat både medlemmar och andra intresserade har nu nått sin slutfas, men arbetet är inte riktigt färdigt än.


Förslaget på ny FSC-standard godkändes av Svenska FSC:s styrelse den 4:e december och en engelsk översättning skickades till FSC International den 14 december. Nu ligger uppdraget hos dem och de kommer nu att granska hur väl standardförslaget uppfyller FSC:s globala principer och kriterier. Det är vanligt förekommande att FSC International har synpunkter på nationella standarder, och därför kommer förändringar med all säkerhet att behöva göras i den svenska standarden.

Detta blir den tredje versionen av FSC-standarden för skogsbruk i Sverige.

Hur lång tid kommer det att ta innan de nya standarderna träder i kraft?
Under slutet av 2019 beräknas de nya FSC-standarderna för skogsbruk i Sverige kunna publiceras. Den exakta tidpunkten beror på hur lång tid FSC Internationals process för godkännande är. Standarden börjar gälla tre månader efter att den publicerats och markägare har sedan ett år på sig att anpassa sitt skogsbruk till de nya reglerna. Förslaget som nu skickats in är inte anpassat till mindre markägare. En anpassning av standarden till mindre markägare kommer att göras under första kvartalet nästa år.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229