Nyheter

Wednesday, 12 December 2018
Fyra gruppcertifikat deltar i internationellt pilottest av entreprenörscertifiering

Nu pågår pilottest av entreprenörscertifiering (© FSC GD Christian Irrgang)© FSC GD Christian Irrgang

Det internationella initiativet ”New Approaches for Smallholders and Communities Certification”, med målet att öka antalet FSC-certifierade mindre markägare, har godkänt att fyra gruppcertifikat från Finland, Spanien, Brasilien och Australien genomför internationella pilottester.


Testerna, som påbörjades i slutet av september och pågår under ett år, undersöker ifall inkludering av skogsentreprenörer i ett gruppcertifikat minskar kostnaderna för skogsbrukscertifiering. Omkring 20 gruppcertifikat anmälde intresse för att delta i pilottesterna.

De deltagande gruppcertifikaten representerar olika geografiska områden och olika skogstyper. Alla deltagande grupper har giltiga FSC-certifikat och arbetar redan med entreprenörer. Pilottesterna kommer att granskas av certifierarna i samband med den vanliga revisionen av gruppcertifikatet. Slutrapport lämnas in av certifikatsinnehavarna och certifierarna i samband med pilottestets avslutande.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.

Svenska FSC kommer under början av nästa år att genomföra en studie av entreprenörscertifiering i Sverige. Detta som ett underlag till revisionen av den internationella gruppstandarden FSC-STD-30-005 V1-1 FSC Standard for Group Entities in Forest Management Groups.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229