Nyheter

Friday, 09 November 2018
Digitalisering av certifiering – var med och påverka!

Var med och digitalisera FSC (© Mostphotos)© Mostphotos

För att minska kostnaderna och samtidigt öka trovärdigheten för certifieringen har FSC International inlett utvecklingen av robusta, digitala lösningar för certifiering. Arbetet kommer att pågå under fem år.


FSC planerar att uppnå digitaliseringen genom att samarbeta med partners som är ledande inom ett antal teknikområden, inklusive i fjärranalys/jordobservation, sökoptimering, algoritmer och konsumentrelaterade lösningar.

Alla FSC-intressenter uppmanas att lämna synpunkter på arbetet, och du gör det lättast genom att gå med i LinkedIn-gruppen "FSC Digital Innovations". FSC kommer regelbundet att ladda upp artiklar om digitaliseringsarbetet och be om feedback. De som inte är på LinkedIn uppmanas att skicka in sina synpunkter via email till digitalinput at fsc point org.