Nyheter

Thursday, 01 November 2018
ASI söker experter och översättare

ASI söker experter

ASI (Accreditation Services International) söker experter och översättare för sina utvärderingsbesök i Sverige. ASI är den organisation som godkänner certifierare att utföra certifiering enligt FSC:s standarder för skogsbruk och spårbarhet.


Som teknisk expert bidrar du till det utvärderingsteam som ASI skickar till Sverige och du ska ha lokal kunskap inom det område som utvärderas. Av en teknisk expert krävs opartiskhet till certifieraren och/eller det företag som utvärderas. Du ska också ha goda kunskaper i engelska.

Läs mer på ASI:s hemsida.

Intresseanmälan och frågor skickas till asi-info at accreditation-services point com


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229