Nyheter

Monday, 29 October 2018
Snart dags för FSC:s globala marknadsundersökning

Global Market Survey 2018 (© FSC GD)© FSC GD

FSC uppmanar certifikatinnehavare och varumärkesinnehavare att delta i den kommande globala marknadsundersökningen som lanseras den 31 oktober 2018.


Den globala marknadsundersökningen är ett av våra viktigaste verktyg för att förstå marknadens behov och få feedback om våra verktyg och tjänster. Dessutom kommer undersökningsresultaten att bidra till att utveckla FSC:s strategiska arbete och vår service.

Som ett tack för ditt deltagande, efter avslutad undersökning, erbjuds respondenterna möjligheten att ta del av en sektorspecifik marknadsrapport (på engelska).

Inbjudan till att delta i undersökningen kommer att gå ut den 31 oktober och undersökningen avslutas den 30 november.

Resultaten kommer att publiceras i rapporten Global Market Survey under våren 2019. Om du vill se tidigare rapporter besök FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229