Nyheter

Thursday, 25 October 2018
Gabon satsar på ansvarsfullt skogsbruk – all skog ska bli FSC-certifierad till 2022

Gabon satsar på ansvarsfullt skogsbruk (© FSC GD  Jean Baptiste Lopez)© FSC GD Jean Baptiste Lopez

FSC välkomnar Republiken Gabons tillkännagivande, som innehåller åtagandet att alla skogsbruksföretag som är verksamma i landet ska vara FSC-certifierade till 2022.


Kim Carstensen, generalsekreterare för FSC International, kommenterade "FSC uppskattar detta framåtsyftande beslut av Gabons regering. Att öka andelen av FSC-certifiering i Gabon kommer att fungera som en katalysator för att öka ansvarsfullt skogsbruk i regionen, samtidigt som efterfrågan på ansvarsfullt producerade trävaror och skogsprodukter från Gabon stimuleras. FSC-certifieringen kommer att gynna lokala samhällen och hjälpa till att skydda Gabons unika djurliv och natur. "

I sitt tal vid det FSC-certifierade sågverket Rougier i Mevang, Gabon sade president Ali Bongo Ondimba att landet har gjort enorma framsteg i att utvinna värde ur sina skogar sedan 2009. Men mycket mer behöver göras för att Gabon ska öka sin närvaro på den globala marknaden och kunna producera kvalitetsprodukter.

Presidenten menar att en FSC-certifiering erbjuder många fördelar som kommer att öka intresset för träindustrin hos potentiella investerare, stimulera lokal produktion och möta den växande efterfrågan på kvalitetsprodukter på dessa marknader.

Gabon har 15,9 miljoner hektar skog aktuell för skogsbruk, varav över 2 miljoner är FSC-certifierad. Därmed finns en potential att öka arealen certifierad skog med cirka 13 miljoner hektar. Gabons myndigheter kommer att ta fram en handlingsplan under den närmsta månaden för att stödja de skogliga aktörerna mot en FSC-certifiering.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229